trường hợp dự án

 

Trung Quốc truyền hình trung ương (CCTV) trụ sở chính

Trung Quốc truyền hình trung ương (CCTV) trụ sở chính

Xây dựng Quốc tế Baidu

 Xây dựng Quốc tế Baidu

Bắc Kinh Galaxy Soho - Bắc Kinh Đông Thứ hai vòng mới LandmarkBắc Kinh Galaxy Soho 

Thứ hai vòng mới Landmark

 Shenzhen Baoan Sân bay

Shenzhen Baoan Sân bay

 ÐÂÄêÆø · oa Îå²ÊçÍ · × ¡° Ë®Á ¢ · ½¡ ±

trung tâm bơi lội quốc gia

(Water Cube)

 Sân bay Hồng Kiều Thượng Hải

Sân bay Hồng Kiều Thượng Hải

 Polwel Carnation ở Bangladesh

Polwel Carnation ở Bangladesh

 Sailing Center Olympic Thanh Đảo

 Sailing Center Olympic Thanh Đảo

 Jingdong Mall Trụ sở chính

Jingdong Mall Trụ sở chính

 Quốc tế Quảng Châu Arena Thể thao (NBA Á Trại Base)

Quảng Châu Sports Arena

(Trại cơ sở NBA châu Á)

 ngân hàng Baraka Al trong bahrain

ngân hàng Baraka Al trong bahrain

 Beijing South Railway Station (Top một trạm xe lửa ở châu Á)

Beijing South Railway Station

(Top một trạm xe lửa ở châu Á)

 công viên kinh doanh Chingi tại Singapore

công viên kinh doanh Chingi tại Singapore

 sân bay erzincan ở Thổ Nhĩ Kỳ

sân bay erzincan ở Thổ Nhĩ Kỳ

 39.830-03

F1 International Circuit

(Một trong ba mạch quốc tế lớn nhất của châu Á)

 Ganzhou Xây dựng Tài chính Ngân hàng

Ganzhou Xây dựng Tài chính Ngân hàng

 KEMENTERIAN BUILDING Indonesia

 KEMENTERIAN BUILDING Indonesia

 

WhatsApp Online Chat !